Иркутяне, ангарчане и москвичи хотят представлять Братск в Госдуме. Проголосуют ли за них братчане?